Tanisha Lynn

Tanisha Lynn

Tanisha Lynn

Born
September 14, 1978
Birthplace
Houston, Texas