S. Sylvan Simon

S. Sylvan Simon

Born
March 9, 1910
Birthplace
Chicago, Illinois
Died
May 17, 1951