Margaret Whitton

Margaret Whitton

Born
November 30, 1950
Birthplace
Philadelphia, Pennsylvania