Halla Vilhjálmsdóttir

Halla Vilhjálmsdóttir

Halla Vilhjálmsdóttir

Born
January 30, 1982
Birthplace
Reykjavik, Iceland