Alexis Boozer

Alexis Boozer

Alexis Boozer

Born
Februry 23, 1982
Birthplace
Houston, Texas