Naruto: Shippuden (2024)

S20 E64 | Naruto and Sasuke

0h 22m | TV14 | Anime, Action, Adventure, Fantasy
Watch Naruto: Shippuden online.
Naruto and Sasuke continue their fateful battle.
Naruto: Shippuden
Season
21
20
Opens in new window